Bible tamil vasanam. Tamil Vasanam Photos Images 2018: Tamil Bible Verses Free Download 2018-07-30

Bible tamil vasanam Rating: 8,2/10 1142 reviews

Tamil Vasanam Photos Images 2018: Tamil Bible Verses Free Download

bible tamil vasanam

கனவில் கண்ட அதே மாணவியின் தந்தை இறந்துவிட்டார் எனவே அநேக மாணவர்கள் அவளின் ஊருக்கு சென்றுவிட்டனர் என்று கல்லூரியில் ஒருவர் சொன்னதைக் கேட்டு எனக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி. ஆனால் அவர் சிலுவையிலே உயிரோடிருந்து என்னைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு சவுல் இயேசு தரிசனம் அளிக்கிறார். மனிதன் பாவம் செய்தபின்பு அந்த பேசும் இடைவெளியானது அதிகரித்துவிட்டது. எனவே இதுவும் தேவன் நம்மோடு பேசுவது ஆகும். ஆபிரகாமுக்கு, ஈசாக்கு ஆகியோருக்கு தேவன் தரிசனமாகி பேசினார்.

Next

இன்றைய தியானம்

bible tamil vasanam

பாவம், அக்கிரமம் என்ற சுவர் நமது காதுகளை செவிடாக்கி விடுகின்றது, தேவனையும் நம்மையும் பிரிக்கின்றது. முன்னர் ஆத்திரத்தினாலே ஒரு தவறான காரியத்தைச் செய்த அவர், இப்போது பயத்தினாலே சரியான காரியத்தையும் செய்யத் தயங்கினார். உமது அழைப்புக்குப் பாத்திரவானாய் உத்தமனாய் வாழ என்னை உமக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன். மிகவும் துக்கமடைந்து தேவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டேன். ஆனால் இந்த ஆரோனால் மோசே பல பிரச்சனைகளையும் சந்திக்க நேரிட்டது. ஒரு சபைக்குச் சென்றால் தீர்க்கதரிசனம் பெற்ற ஒருவர் ஆவியினால் நிறைந்து சொல்லும் தீர்க்கதரிசனம் தேவன் சிலருடன் பேசுவது ஆகும்.

Next

Tamil Vasanam Bible Verse (6.19 MB)

bible tamil vasanam

ஆனால், நமது பலவீனத்தை மாத்திரம் நோக்கும்போது, அது நமக்குள் தாழ்வு மனப்பான்மையைத் தோற்றுவிக்கும். புதிய ஏற்பாட்டிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் புறாவைப்போல் இறங்கினார் என்று படிக்கிறோம். மேலும் தேவன் யாருக்கு தம்மை வெளிப்படுத்த சித்தமாயிருக்கிறாரோ அவர்களுடன் பேசுகிறார். இல்லாவிடில் கண்களின் இச்சை என்ற உலகத்தின் ஆற்றில் மூழ்கி சீக்கிரத்தில் ஆவிக்குரிய நிலையில் இறந்து விடும் நிலை வரும் என்பதுஆகும். தேவனுடைய வசனம் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் என்று வாசிக்கிறோம். அதன் பின்பு தினந்தோறும் என்று இல்லாமல் சிலசமயங்களில் மட்டும் பேசியதாக அறிகிறோம்.

Next

Tamil Bible Q and A (பைபிள் கேள்வியும் பதிலும்) www.tamil

bible tamil vasanam

ஆனால் இப்படித்தான் வாழவேண்டுமென்று அழைக்கப்பட்டவர்கள், அப்படித்தான் வாழ வேண்டும். ஆவியானவர் சபைகளுக்குச் சொல்லுவதை காதுள்ளவன் கேட்கக்கடவன் என வெளிப்படுத்தல் முழுவதும் வாசிக்கிறோம். வேறு நிறுவனத்துக்கு போகலாம் என்று இருக்கிறேன் மாதக்கணக்காக முயற்சிக்கிறேன் ஒன்றும் வாய்க்கவில்லை; மிகவும் சோர்வுற்றிருக்கிறேன் என்றார். அவள் கணவர் வயல்வெளியிலிருந்து வந்து ஜெபித்துக்கொண்டிருந்த அவரை வீட்டைவிட்டு வெளியேபோகச்சொல்லி துரத்திவிட்டார். ஒரு சத்தம் கேட்டது, அதை நானும் பின்பு தீர்க்கதரிசனமாக சத்தமாக உரைக்கிறேன், எல்லாமே சொப்பனத்தில் தான். பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகையில் அவருக்கு செவி கொடுங்கள்.

Next

Tamil Bible Q and A (பைபிள் கேள்வியும் பதிலும்) www.tamil

bible tamil vasanam

உதாரணமாக இயேசுவானவர் காட்டிக்கொடுக்கப்படும் முன்பு பிரதான ஆசாரியனாகிய காய்பா என்பவன் தற்செயலாய் அநேகருக்காக ஒருவர் மரிப்பது நலமாயிருக்கும் என்று சொன்னான். சவுலே சவுலே முள்ளில் உதைப்பது உனக்கு கடினமாம் என்றும் அங்கே அவனுக்கு சத்தம் கேட்கின்றது. நீர் பதில் அளிக்கவில்லை எனவேதான் இப்படி செய்ய நேர்ந்தது என்று தேவனை குறை சொல்ல ஆரம்பித்தேன். சில சமயங்களில் இவர்கள் மூலமாய் பிசாசானவன் பாதி உண்மையையும் பாதி பொய்யும் கலந்து பேசுவதால் அநேகர் வஞ்சிக்கப்படுகின்றனர். ஜெபம்: என்னை அழைத்த தேவனே, உமது உன்னத அழைப்பிற்குக் கீழ்ப்படிந்து உம்மை நம்பி முன்வர எனக்கு கிருபை தாரும். பயத்தினாலே நாம் தவறான தீர்மானங்களைச் செய்வோமானால், அதற்கும் பின்விளைவுகள் உண்டு என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. சிலர் அவர்கள் கண்ட தரிசனத்தை சொன்னார்கள்.

Next

Tamil Best Happy Christmas Wishes with Bible Vasanam Images 2705

bible tamil vasanam

இவையெல்லாவற்றிற்கும் காரணம், மோசே கர்த்தரை முழுவதுமாய் நம்பி, அவருடைய அழைப்புக்கு இணங்காததுதான். எனவே சொப்பனத்தில் ஒருவர் தீர்க்கதரிசனம் உரைப்பதும் அப்போது நீங்களும் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்படுவதும் தேவன் பேசும் வழிகளில் ஒன்று. ஒருநாள் வழக்கமான உபவாசதினம் அன்று வீட்டில் அவருக்காக ஜெபித்துவிட்டு வேதத்தில் தற்செயலாக மீகா 2ம் அதிகாரம் வாசிக்கும்போது குறிப்பாக 7ம் வசனம் வாசிக்கும் போது, பரிசுத்த ஆவியானவர் என்மேல் வல்லமையாய் இறங்கியதால் நான் அந்நியபாஷை பேசினேன். அவரது தலை கீழே சாய்ந்ததுபோல் இருக்கின்றது. இதே பெலிஸ்தரை முன்னர் வெற்றி கண்ட சவுலும் பயந்தது எப்படி? பேதுரு ஜெபிக்கும்போதும் ஆவியானவர் பேசினார் என்று வாசிக்கிறோம். When I am praying I ask god to talk with me but I did not feel anything that god talk to me but when I read this article I feel that god talks to me every day.

Next

Tamil Bible Q and A (பைபிள் கேள்வியும் பதிலும்) www.tamil

bible tamil vasanam

கிறீஸ்தவம் ஒரு மதம் என்று நினைப்பவர்கள் அங்கே சடங்குகள் கலாச்சாரங்கள் எல்லாம் உண்டு என்று எண்ணுகிறார்கள். அப்படியென்றால் தேவன் உங்களுடன் வசனத்தின் மூலமாக பேசியுள்ளார். Bevington எனவே தேவ சமுகத்தில் காத்திருக்க பழகவேண்டும். இப்படி பல சம்பவங்கள் சொல்ல முடியும். நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டு, இவைகளின்படி செய்யாதிருக்கிறவன் எவனோ, அவன் தன் வீட்டை மணலின்மேல் கட்டின புத்தியில்லாத மனுஷனுக்கு ஒப்பிடப்படுவான்.

Next

Tamil Vasanam Bible Verse (6.19 MB)

bible tamil vasanam

தலைபேசியில் Head-phone கேட்பதுபோன்று ஒரு சத்தம் கேட்கும். பெருமழை சொரிந்து, பெருவெள்ளம் வந்து, காற்று அடித்து, அந்த வீட்டின்மேல் மோதியும் அது விழவில்லை; ஏனென்றால் அது கன்மலையின்மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது. இதை வாசிக்கும் உங்களுக்கு இந்த பதில் நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக அமையும் என்று நம்புகிறேன். அவர் நம்மை நடத்தும் வழியிலே நடப்போமாக. சிறுவயதில் பள்ளி செல்லும் பருவம் நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அதில் நான் ஆற்றில் நீந்துவது போலவும், ஆனால்அந்த ஆற்றின் போக்கில் இழுத்துக்கொண்டு போவதுபோலவும் கண்டு பயந்து விழித்துக்கொண்டேன். யாக்கோபுக்கு சொப்பனம், தரிசனம் என்றும் தேவனுடன் போராடி ஜெயித்தவன் என்றும் அவனுடைய அனுபவங்களைப் பார்க்கிறோம்.

Next

இன்றைய தியானம்

bible tamil vasanam

சபையில் சிலருடன் தேவன் பேசியிருக்கிறார் என்று சிலசமயம் அந்த போதகருக்குக்கூட தெரியாமல் இருக்கலாம். அப்படி யாரிடம் பேசுகின்றாரோ அவர்களுக்கு அந்த சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தையும் புரிந்துகொள்ளும்படியான சக்தியும் அநேக இடங்களில் கொடுக்கப்படுகின்றது. Actress too had recorded a song for the film, singing the and a , but as she wasn't happy about the outcome, she suggested that a professional singer replace her. அடுத்த வாரமே அவர் விரும்பிய நிறுவனத்தில் வேலை கிடைத்தது. முக்கியமாக: தேவன் பேசுவதை சிலர் தவறாக புரிந்துகொள்கின்றார்கள். அவரோ வெளியே சென்று சற்றே தள்ளி இருந்த வைக்கோல்போரில் மறைந்துகொண்டு இருந்து 72 மணிநேரம் தொடர்ந்து தேவன் சுகமாக்கவேண்டும் என்று ஜெபம் செய்துகொண்டிருந்தார். கிறீஸ்தவம் வாழ்க்கையின் ஒரு அனுபவமாக வெளிப்படும் போது வேண்டாதவைகள் எல்லாம் நம்மை விட்டு விலகி ஓடுவதைக் காண்பீர்கள்.

Next