Todays bible verse in tamil. Tamil Bible Q and A (பைபிள் கேள்வியும் பதிலும்) www.tamil 2018-07-11

Todays bible verse in tamil Rating: 7,4/10 1743 reviews

Verse of the Day

todays bible verse in tamil

அங்கே போய் திருடு என்றோ, கெட்டவார்த்தையால் அவனைத் திட்டு என்றோ, இந்த பாவத்தைச் செய் என்றோ, நீ ஒரு தற்கொலைபடைபோல் வெடித்துச் சிதறு அப்போது பரலோகம் கிடைக்கும் என்றோ என்றோ தேவன் ஒருபோதும் பேசமாட்டார். He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing. மேலும் 5 நாள், 9 நாள் என்று பல வியாதியஸ்தருக்காக ஜெபங்கள் செய்துள்ளார். ஒருமுறை நண்பர் ஒருவர்: வேறு வேலைதேடுகிறேன். கிறீஸ்தவம் ஒரு மதம் என்று நினைப்பவர்கள் அங்கே சடங்குகள் கலாச்சாரங்கள் எல்லாம் உண்டு என்று எண்ணுகிறார்கள். Bible verse for today in tamil — chantalbauwens. Wow, that's a tall order to fill, isn't it! கர்த்தர் யேசுவின் ஆசீர்வாதம் உங்களோடு இருப்பதாக ஆமென்! Verse of the day in tamil and english.


Next

Bible Verse of the Day

todays bible verse in tamil

அவன் தற்செயலாய் சொல்லவில்லை என்று பின்பு யோவான் எழுதுகிறார். Over the next few hours, Judas will betray him with a kiss, Peter will deny him three times, and the other 10 disciples will forsake and leave him to die alone. The synagogue leader failed in this regard. அச்சிறு வயதில் தொலைக்காட்சிபெட்டிக்கு முன் உட்கார்ந்து அதின் வலையில் அகப்பட்ட நிலையிலிருந்தேன். என்னுடைய தந்தையும் பகலில் இரு தூதர்கள் வந்து தனது நெற்றியில் ஏதோ எழுதிவிட்டு அப்படியே சிறகடிக்காமல் மேலே சென்றார்கள். இல்லாவிடில் கண்களின் இச்சை என்ற உலகத்தின் ஆற்றில் மூழ்கி சீக்கிரத்தில் ஆவிக்குரிய நிலையில் இறந்து விடும் நிலை வரும் என்பதுஆகும்.

Next

Verse of the Day

todays bible verse in tamil

Quick Links Home Careers Prophecies Simple. I need your help to love those who have disappointed and hurt me. அதற்குப்பின்பு அவர் சத்தமாய் முழங்கி, தம்முடைய மகத்துவத்தின் சத்தத்தைக் குமுறப்பண்ணுகிறார்; அவருடைய சத்தம் கேட்கப்படும்போது அதைத் தவிர்க்கமுடியாது. ல் O my dove, that art in the clefts of the rock, in the secret places of the stairs, let me see thy countenance, let me hear thy voice ; for sweet is thy voice, and thy countenance is comely. எனவே அப்படி பேசினால்தான் நம்புவேன் என்று ஒற்றைக்காலில் நிற்பது மிகவும் தவறு.

Next

Bible Verse of the Day

todays bible verse in tamil

அப்படி யாரிடம் பேசுகின்றாரோ அவர்களுக்கு அந்த சொப்பனத்தின் அர்த்தத்தையும் புரிந்துகொள்ளும்படியான சக்தியும் அநேக இடங்களில் கொடுக்கப்படுகின்றது. தேவன் பேசும்போது ஆறுதலாகவும், நம்பிக்கையூட்டுவதாகவும் இருக்கும். அவள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட தேவனுடைய பிள்ளை, அவள் கணவரோ மோசமான அவிசுவாசி. ஒரு முறை சபைக்கு சென்று தேவன் என்ன எல்லாரோடும் பேசுகிறார் என்னோடு பேசுவதில்லையே என்று நினைத்துக்கொண்டே இருந்தேன். Tamil Bible Words, Tamil Christian, Bible Promises, Christian Wallpaper, Friendship Quotes, Bible Quotes, Bible Verses, Word Of God, Spirituality.

Next

Daily Bible Verse App astonishing Tamil Bible Verse Daily android Apps On Google Play

todays bible verse in tamil

Bible Words In Tamil Bible Verse For Today Jesus Quotes Bible Quotes Bible Verses Bible Verse Wallpaper Bible Promises Word Of God Caption. உதாரணமாக இயேசுவானவர் காட்டிக்கொடுக்கப்படும் முன்பு பிரதான ஆசாரியனாகிய காய்பா என்பவன் தற்செயலாய் அநேகருக்காக ஒருவர் மரிப்பது நலமாயிருக்கும் என்று சொன்னான். இப்படி கெட்டவழிகளில் இருந்து நாம் விலகவேண்டும் என்று தேவன் காட்டும்போது கீழ்ப்படிதல் அவசியமாகும். அப்போது அவர் அதின் அர்த்தத்தைச் சொன்னார். Bible Verse Of The Day.

Next

Verse of the Day

todays bible verse in tamil

However, with the Holy Spirit's help, I will make a renewed commitment to love others who have hurt and disappointed me. Matthew 4:17 This meant, among other things, that the devil's kingdom of darkness, along with all its works, would have to give way. அவரே எல்லா சத்தியத்துக்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார். Instead of welcoming the inbreaking of the Kingdom of God and the turning back of the devil's kingdom, he chose to interpret what happened as a violation of the fourth commandment, the commandment to keep the Sabbath day holy. Jesus turned back the kingdom of darkness and destroyed a work of the devil by healing a woman who had been crippled for 18 years by an evil spirit. இதை நான் என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து சொல்கிறேன். மனிதன் பாவம் செய்தபின்பு அந்த பேசும் இடைவெளியானது அதிகரித்துவிட்டது.

Next

Verse of the Day

todays bible verse in tamil

We hope you are encouraged by today's Verse of the Day and Devotion. அவருடைய சத்தத்தினால் உண்டாகிற அதிர்ச்சியையும், அவர் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற முழக்கத்தையும் கவனமாய்க் கேளுங்கள். அகபு என்பவன் கொடிய பஞ்சம் உண்டாகும் என்று ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னான். காத்திருப்பதைக்குறித்து இங்கே: 1910ல் சகோதரன் B. என்னுடன் தேவன் அப்படியாக அநேக முறை தீர்க்கதரிசனத்தின்மூலம் பேசியுள்ளார். Understandably enough, the woman began praising God. உடனே அந்த வசனத்தை அவருக்குதொலைபேசியில் தெரிவித்தேன்.

Next

Tamil Bible Q and A (பைபிள் கேள்வியும் பதிலும்) www.tamil

todays bible verse in tamil

அடுத்த வாரமே அவர் விரும்பிய நிறுவனத்தில் வேலை கிடைத்தது. Amen Jesus Wallpaper, Bible Words, Bible Quotes, Bible Verses, Tamil Bible,. மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாகப் பெற்ற பரிசுத்த ஆவியினை துக்கப்படுத்தாதே. The photo was taken in a stone alleyway in the Old Town area of Dubrovnik, Republic of Croatia. உமது சத்தம் இனிமையானது என்று பரிசுத்த ஆவியானவரை இங்கு புறாவுக்கு ஒப்பிடலாம்.

Next